You are currently viewing Da li zaista trebamo voditi brigu o kadenci
Izvor: pixabay.com

Da li zaista trebamo voditi brigu o kadenci

Zlatni standard je 180 koraka u minuti. Ali evo šta nova istraživanja imaju za reći.

Kadenca ili broj koraka trkača u minuti je podatak koji se izračunava na mnogim GPS satovima, ali većina zapravo i ne zna šta da radi s tim podacima.

Već decenijama se govori kako je 180 koraka u minuti idealna kadenca za trčanje, ali novija istraživanja su otkrila da kadenca varira u velikoj mjeri u zavisnosti od brzine trkača.

Ipak, ostaje pitanje šta nam kadenca zaista može reći. Zbog toga su istraživači s jednog američkog univerziteta odlučili da vide šta zapravo utiče na kadencu i da li bi njeno praćenje moglo pomoći da postanete bolji trkač.

U tom istraživanju analizirano je 25 muškaraca i žena koji su završili 100K Svjetsko prvenstvo u Los Alcazares u Španiji 2016. godine kako bi vidjeli da li neke specifične karakteristike utiču na njihovu kadencu. Pametni satovi trkača su pružali podatke o kadenci. Poslije toga, trkači su odgovarali na anketu koju su dobili putem emaila u kojoj su imali pitanja vezana za njihovu starost, visinu, težinu, iskustva vezana za trening i trku kao i brzinu kojom su trčali.

Prije nego što su izašli rezultati istraživanja, autor ovog istraživanja je imao predosjećaj da će biti dosta varijabilnosti u kadenci ultra trkača – i bio je upravu, rezultati su se kretali od trkača koji je imao 155 koraka u minuti do trkača koji je imao 203 koraka. Zanimljivo je da kada je uzet prosjek svih trkača, pronađen je poznat broj: 182 koraka u minuti, za dlaku više od ‘idealnog’ broja.

Ali ono što je zaintrigiralo istraživače nisu bili podaci grupe već pojedinaca. Iznenađujuće, od svih karakteristika o kojima su trkači trebali dati odgovor u anketi – visina, težina, starost, brzina – jedino brzina i visina su imali uticaj na kadencu. Istraživanje je pokazalo da kada trkači podižu tempo, učestalost njihovog koraka se povećava. Također, viši trkači imali su manji broj koraka od trkača nižeg rasta – što ima smisla jer viši trkači imaju duže noge i potrebno ima je manje koraka da pređu istu udaljenost.

Također je potvrđeno da ni umor ne utiče na kadencu. Čak i kada su ultra trkači bili u drugoj polovini svoje trke, ako su održavali isti tempo od samog početka, imali su istu kadencu.

Na kraju, prema istraživanju postoje dva načina da povećate kadencu: smanjite se ili trčite brže. Pošto je prvi način nemoguće uraditi, brže trčanje ostaje kao jediti način da povećate svoje korake u minuti.

Isto tako, istraživanje navodi da ne postoji pravi razlog da to uradite. Ako imate veći ili ”optimalniji” broj korak ne znači da ste bolji trkač jer svako ima različitu kadencu.