You are currently viewing Kofein ne dehidrira
Izvor: pixabay.com

Kofein ne dehidrira

Studija koja je objavljena u međunarodnom časopisu sportske ishrane sugerira da kofein ne dehidrira.

Kofein se smatra  diuretikom. Diuretik je svaka supstanca koja povećava proizvodnju urina, što može dovesti do dehidracije.

Jedan od sportskih nutricionista ispitao je uticaj ugljikohidrata, natrijuma i kofeina na nivo hidratacije. Tri grupe od po 12 osoba gdje je svaka grupa konzumirala četiri različite koncentracije jednostavnih komponenti kao što su saharoza, natrijum i kofein.

Urin je testiran primjenom BHI metodom. Visok nivo BHI sugerira zadržavanje tekućine. BHI je bio veći u pićima s većim sadržajem saharoze i natrijuma, ali su otkrili da kofein nije imao učinka.

Podaci pokazuju da kofein do 400mg/L nema uticaja na hidratacijski potencijal ili sposobnost zadržavanja tečnost. Studija je također otkrila da unos 10 – 20% pića saharoze dovelo je do smanjenog izlučivanja urina i veće ravnoteže tečnosti nego pića sa samo 0-5% saharoze. Slični rezultati su zabilježeni i kod natrijuma.

Studija je pokazala da je sadržaj natrijuma u napitku je glavni razlog za zadržavanje tečnosti.

Imajući to na umu, trkači  mogu bolje prilagoditi potrebe za hidratacijom za vrijeme treninga ili trke. Posebno u ljetnom periodu hidratacija je ključ za uspjeh.

Možete biti sigurni da jutarnja šolja kafe neće rezultirati gubitkom hidratacije prije dugog trčanja. Ovo ne znači da kafa može postati vaš glavni izvor tečnosti. Imajte na umu da tekućinu koju gubite morate nadoknaditi. Ljudi se znoje 1200ml na sat za vrijeme trčanja. Poslije vode glavni elektrolit u znoju je natrijum. Važno je imati na umu koliko se znojite za vrijeme treninga i rehidrirati se u skladu sa tim.