You are currently viewing Unos proteina je važan za mlade i starije trkače
Izvor: Photo by Mark DeYoung on Unsplash

Unos proteina je važan za mlade i starije trkače

Svi trkači moraju da paze šta jedu posebno stariji i mladi sportisti. Kad pomislite na visoke potrebe za proteinima, stariji muškarci moraju da brinu o potrošnji proteina tokom dana, dok muškarci starosti od 20 do 40 godina su populacija koja mora najmanje brinuti o potrošnji proteina. Nedavna istraživanja su pokazala da je konzumacija proteina bitna za mladiće i starije trkače koji trče zbog fizioloških promijena koje prođu.

Za mlade sportiste

Ishrana za mlade je izuzetno važna na fiziološkom i psihološkom nivou. Tijelo prolazi mnogo promijena i to je vrijeme kad se formira odnos mladog sportisrte sa hranom. To je odnos koji traje cijeli život. Tokom adolescencije, potrebna je adekvatna energija da bi se zadovoljile potrebe rasta i razvoja pojedinca.

Niska energija kod mladih sportista je navodno jako česta. Mladi trkači, zajedno sa trenerima i roditeljima, trebaju pratiti nutricionistički unos hrane kako bi se potrudili da osiguraju da troše adekvatne kalorije.

Adolescentske populacije imaju povećanu potrebu za unosom proteina kako bi podržale rast i prilagodile se treningu.  Pod uslovom da sportista dobije sve ostalo, konzumiranje 0,3 grama proteina po kilogramu tijelesne težine trebalo bi da bude dovoljno. Za ženu od 45 kg koja je oko 68 grama proteina tokom dana, ili otprilike dva pileća prsa.

Za starije sportiste

Mišićna masa obično dostiže vrhunac oko 20-30 godina i počinje da opada između 40 i 50 godina. Ovaj proces ubrzava kako trkači dostižu svoje sedamdesete i više. Međutim, trčanje i pravilna ishrana mogu pomoći u suprotstavljanju ovim efektima.

Stariji trkač treba da obrati posebnu pažnju na svoj unos proteina da bi osigurao da se njihovi mišići mogu prilagoditi treningu koji završavaju. Stariji sportista treba da pojede oko 0,25-0,4 grama po kilogramu tijelesne težine pet puta tokom dana, ili 1,2 grama po kilogramu tokom cijelog dana.